تماس
09150061008
مشهد ، بین وکیل آباد 36 و 38
info@khodrobarbia.com

ماه: تیر 1402

تعرفه حمل خودرو با کفی خودروبر و جرثقیل حمل خودرو

تعرفه حمل خودرو با کفی خودرو بر با عوامل مختلفی چون مسافت ، وزن خودرو ، نوع خودرو و بیمه ، آب و هوا و زمان  محاسبه می شود که در مسیر های جاده ای و شهری هر کدام از عوامل تاثیر بیشتری دارند در محیط های شهری  هزینه ورودی برای 10 کیلومتر بین 800.000 تا 850.000 تومان و جاده ای کیلومتری 12.000تا15.000 تومان می باشد اما قیمت نهایی پس از مذاکره و توافق طرفین مشخص میشود و توافق مشخص کننده قیمت می باشد
ادامه مطلب